PARTIZÁNSKE

DS ALFA - PARTIZÁNSKE

Februárová 2

/vedľa pošty na 1.poschodí/

PARTIZÁNSKE

038 749 30 10

Predajná a servisná doba


PONDELOK - PIATOK

09:00 - 17:00 hod.

Prestávka 11:30 - 12:00 hod.

SOBOTA

9:00 - 12:00 hod.

**********************************************************************************************************************

Fakturačná adresa: AnmarComp spol. s r.o., Domovina 116/8, 958 03 PARTIZÁNSKE, IČO: 52281965, IČ DPH:SK2120962217,
VÚB:
SK59 0200 0000 0041 1151 2859, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 37964/R
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1,
Odbor výkonu dozoru
. tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685

**********************************************************************************************************************

 
     

dpd   sps


Zobraziť DS ALFA - AnmarComp na väčšej mape

ANMARCOMP spol. s r.o.
Domovina 116/8
95803 PARTIZÁNSKE
Slovenská republika
IČO: 52281965
IČ DPH (DIČ): 2120962217